Welkom bij Marjolein Ploegman

Ik help onderwijsinstellingen met onorthodoxe oplossingen voor hun vraagstukken

Kansengelijkheid: een kwestie van tijd

In dit boek, uitgegeven door OMJS,  lees je over verrassende inzichten in de werking van 'tijd' bij het tegengaan van kansenongelijkheid in de basisschool. Elke school kan aan de knoppen van de tijd draaien en daarmee de kloof tussen kansrijk en kansarm verkleinen. Het boek bevat praktische en concrete voorbeelden om mee aan de slag te gaan.

Door anders te kijken naar tijd (van leraren, van leerlingen, van schooltijden, van het moment van toetsen, van tijd in relatie tot pedagogisch-didactische keuzes, van verzuim tot het moment van pauzes en vakanties) is veel meer mogelijk dan je denkt - als schoolleider, bestuurder, leraar en beleidsmaker.

Een boek vanuit de praktijk voor de praktijk met voor wie verder wil lezen een uitgebreide verantwoording en literatuurlijst.

Klik om de link om de inhoudsopgave te zien.

Meer over het boek   

Recensie in Didactief

Wil je alles leren over tijd in jouw school? Schrijf je dan in voor de leergang 'Begroten met tijd'. Je leert hoe je regie kunt krijgen over werkdruk van leraren en kansengelijkheid van leerlingen en nog veel meer. De leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister en goed voor 148,5 punt. Docenten zijn Erik Boeschoten en Marjolein Ploegman.

Meer over de leergang

  

 

Met witte zandloper_mockup_600x600

 

 

 

 

 

Over Marjolein Ploegman

'Bevorderen van gelijke kansen en rechten in onderwijs en werk' is mijn drijfveer en focus. Sinds 2000 werk ik in het onderwijs. Eerst in het beroepsonderwijs als curriculumontwerper, daarna ook in het basisonderwijs als ontwerper, bestuurder en directeur. Mijn specialiteit is het ontwerpen van concepten en duurzaam beleid waarbij ik me richt op de totale schoolorganisatie. 'Tijd' en 'besluitvorming' hebben mijn bijzondere aandacht.

'Pabo als praktijkopleiding' is een nieuw ontwerp van de opleiding tot bevoegd Leraar Basisonderwijs. Kernwoorden zijn: werkplekleren in plaats van zelfstudie, drie jaar in plaats van vier jaar, salaris in plaats van studieschuld, insluiten van rolmodellen in plaats van selecteren aan de poort. Geïnteresseerd in het hele concept

Over mijn werkinhoud geef ik scholing en advies aan schoolleiders, leraren, bestuurders, ambtenaren en politici. Mijn werkveld is het basisonderwijsikcvoortgezet onderwijs en hbo/mbo.

Onorthodoxe onderwijs-concepten

De School, als concept begonnen in 2003, kan nog steeds met recht een onorthodox onderwijsconcept genoemd worden. Hardnekkige onderwijsvraagstukken oplossen met méér onderwijstijd, betere besluitvorming en thematisch onderwijs.

 

Alle concepten

De School

"Gelijke kansen door ongelijk onderwijs". De School is een school voor basisonderwijs en is jaarrond open. 2.500 uur per jaar onderwijs om alle kinderen veel kansen te geven. Vergaande medebesluitvorming voor leraren, ouders en leerlingen borgt dat iedereen gezien, gehoord en erkend wordt. Thematisch onderwijs garandeert een rijke, leerzame en boeiende leeromgeving. Drie pijlers onder een volledig nieuwe schoolorganisatie. 

De School

Publicaties & artikelen

OCW

Rapport - OCW

Belemmeringen voor
duurzame innovatie in het basisonderwijs in opdracht
van OCW.

Aan de slag

Boek - Aan de slag

Inspirerende opdrachten maken voor beroepsopleidingen

'Op zoek naar een unieke oplossing voor een uniek vraagstuk? Laten we elkaar ontmoeten. Met een kop thee, tijdens een wandeling of online'. 


Neem contact op

Neem contact op met Marjolein Ploegman