Welkom bij Marjolein Ploegman

Onorthodoxe onderwijsconcepten

Met als oogmerk het verminderen van hardnekkige onderwijsproblemen en het beter vervullen van de wettelijke opdracht door scholen. Sommige concepten betreffen de hele school - zoals het concept van 'De School' en van de 'Pabo praktijkopleiding'. Andere concepten gaan over onderdelen - zoals 'doorgaande lijnen' en 'samenleven als bekwaamheid'.

Hier vind je een aantal concepten, voor jou, als cadeautje van mij.

Pabo praktijkopleiding

Trouw, 15 december 2022: 'Jongvolwassenen: geen vakkenvullen maar als rolmodel voor de klas'
Met deze nieuwe pabo-prakijkopleiding kunnen jonge mensen in drie jaar opgeleid worden tot volledig bevoegd Leraar basisonderwijs. Hoe? Door onder meer 4.000 zelfstudie te vervangen door 3.500 uur praktijkleren.  

Wat gaat door in de doorgaande lijn in het Ikc?

We spreken het snel uit ‘het is goed voor de doorgaande lijn’ maar wat bedoelen we precies met lijn en met doorgaand? Het zal je verbazen wat je daar allemaal onder kunt verstaan. Belangrijk dus om dit precies af te stemmen met je collega’s en leidinggevenden om te voorkomen dat er langs elkaar heen gedacht en gesproken wordt. 

De School

"Gelijke kansen door ongelijk onderwijs". De School is een school voor basisonderwijs en is jaarrond open. 2.500 uur per jaar onderwijs om alle kinderen veel kansen te geven. Vergaande medebesluitvorming voor leraren, ouders en leerlingen borgt dat iedereen gezien, gehoord en erkend wordt. Thematisch onderwijs garandeert een rijke, leerzame en boeiende leeromgeving. Drie pijlers onder een volledig nieuwe schoolorganisatie. 

Van adaptief onderwijs naar een adaptieve school

We willen onderwijs steeds verder verbeteren zodat zoveel mogelijk kinderen een goede plek hebben op een gewone school in hun eigen buurt. Misschien zijn de grenzen wel bereikt van hetgeen een school een kind kan bieden. De vraag is of er meer mogelijk is als we de organisatie van de school zouden aanpassen. 

Samenleven als bekwaamheid

Pesten wordt vaak gezien als een probleem dat moet worden bestreden. Om die aanpak in goede banen te leiden zijn er bijvoorbeeld pestprotocollen en anti-pestcoördinatoren. In deze verkenning wordt pestgedrag benaderd vanuit het onderwijsproces en de kerndoelen. 

'Op zoek naar een unieke oplossing voor een uniek vraagstuk? Laten we elkaar ontmoeten. Met een kop thee, tijdens een wandeling of online'. 


Neem contact op

Neem contact op met Marjolein Ploegman