Welkom bij Marjolein Ploegman

Samenleven als bekwaamheid

Pesten wordt vaak gezien als een probleem dat moet worden bestreden. Om die aanpak in goede banen te leiden zijn er bijvoorbeeld pestprotocollen en anti-pestcoördinatoren. In deze verkenning wordt pestgedrag benaderd vanuit het onderwijsproces en de kerndoelen. 

Als een kind niet goed kan lezen, benaderen we dit via het onderwijs: wat kan de school doen om dit kind beter te leren lezen? Zo kunnen we ook naar pestgedrag kijken. Wat kan de school doen in het onderwijs in leren samenleven? De kerndoelen bieden daarbij houvast. De gepeste is wellicht niet redzaam genoeg (kerndoel 35), de pester schaadt de zorg voor de psychische (en soms lichamelijke) gezondheid van de ander (34), kan niet omgaan met verschillen in opvattingen (38) en overtreedt de algemeen aanvaarde waarden en normen (van in- en uitsluiting bijvoorbeeld, 37). Deze werkwijze wordt met succes toegepast op De School.

 

Download de PDF van dit concept

'Op zoek naar een unieke oplossing voor een uniek vraagstuk? Laten we elkaar ontmoeten. Met een kop thee, tijdens een wandeling of online'. 


Neem contact op

Neem contact op met Marjolein Ploegman