Welkom bij Marjolein Ploegman

De School: gelijke kansen, door ongelijk onderwijs.

"Gelijke kansen door ongelijk onderwijs". De School is een school voor basisonderwijs en is jaarrond open. 2.500 uur per jaar onderwijs om alle kinderen veel kansen te geven. Vergaande medebesluitvorming voor leraren, ouders en leerlingen borgt dat iedereen gezien, gehoord en erkend wordt. Thematisch onderwijs garandeert een rijke, leerzame en boeiende leeromgeving. Drie pijlers onder een volledig nieuwe schoolorganisatie. 

'Op zoek naar een unieke oplossing voor een uniek vraagstuk? Laten we elkaar ontmoeten. Met een kop thee, tijdens een wandeling of online'. 


Neem contact op

Neem contact op met Marjolein Ploegman