Welkom bij Marjolein Ploegman

Belemmeringen voor
duurzame innovatie in het basisonderwijs in opdracht
van OCW.

Is het zo – zoals vaak beweerd is en wordt – dat onderwijsinnovatie in het basisonderwijs wordt belemmerd door regelgeving?

 

Er is grote aandacht voor onderwijsinnovatie in het primair onderwijs en de personen die het
vliegwiel hiervoor zijn. Zowel de sector zelf als de maatschappij heeft hoge verwachtingen van
hetgeen onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen en daarmee aan een
succesvolle en menselijke samenleving.

 

Op veel plekken en om uiteenlopende redenen is er behoefte aan onderwijsinnovatie. Niettemin
komt ze vaak moeizaam tot stand. Vaak wordt verondersteld dat wet- en regelgeving de grootste
belemmeringen opwerpen. Uit praktijkvoorbeelden blijkt echter dat het lang niet alleen om wet- en regelgeving gaat, maar om een breed scala van actoren en factoren.

 

Download het rapport

Meer publicaties & artikelen

OCW

- OCW

Belemmeringen voor
duurzame innovatie in het basisonderwijs in opdracht
van OCW.

Aan de slag

- Aan de slag

Inspirerende opdrachten maken voor beroepsopleidingen

'Op zoek naar een unieke oplossing voor een uniek vraagstuk? Laten we elkaar ontmoeten. Met een kop thee, tijdens een wandeling of online'. 


Neem contact op

Neem contact op met Marjolein Ploegman