Welkom bij Marjolein Ploegman

Over Marjolein Ploegman

Marjolein Ploegman

'Bevorderen van gelijke kansen en rechten in onderwijs en werk' is mijn drijfveer en focus. Sinds 2000 werk ik in het onderwijs. In het hbo, mbo en het basisonderwijs. Mijn specialiteit is hardnekkige problemen oplossen. Dat doe ik door het ontwerpen van werkorganisaties, concepten en beleid. Onderbouwd en consistent. De ontwerpen zijn soms onorthodox en gedurfd maar altijd haalbaar. 'Tijd' en 'besluitvorming' hebben mijn bijzondere aandacht. 


Mijn werkzaamheden

'Kansengelijkheid, een kwestie van tijd' is de titel van mijn nieuwe boek dat begin 2023 is verschenen bij OMJS. Deze publicatie gaat over hoe keuzes in tijd de kansen van leerlingen in het basisonderwijs vergroten. 'Begroten met tijd' is de kern van een leergang voor schoolleiders. De opbrengst van de leergang is een school zonder werkdruk voor medewerkers en maximale kansen voor leerlingen. De leergang is geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO en geef ik samen met OMJS. 'Pabo als praktijkopleiding' is een nieuw ontwerp van de opleiding tot bevoegd Leraar Basisonderwijs.
Kernzinnen zijn: werkplekleren in plaats van zelfstudie, drie jaar in plaats van vier jaar, salaris
in plaats van studieschuld, insluiten van rolmodellen in plaats van selecteren aan de poort.
 
Naast het ontwerpen van concrete oplossingen voor actuele vraagstukken, werk ik voor scholen, besturen en opleidingsinstituten. Denk aan scholingen (eenmalig of traject), adviezen en beleidsadviezen. Terugkerende thema's zijn werkdruk, anders organiseren, kansengelijkheid, duurzame innovatie, besluitvorming en bedrijfsvoering voor schoolleiders.
 

Wellicht kan ik ook iets betekenen voor jou of jouw school. Denk aan de aanpak van werkdruk, het bevorderen van gelijkere kansen van leerlingen, het aanpassen van de schoolorganisatie vanwege een tekort aan personeel en het beroepsgerichter maken van het leerplan. 

'Gelijke kansen door ongelijk onderwijs.'
 
 
 

 

'Op zoek naar een unieke oplossing voor een uniek vraagstuk? Laten we elkaar ontmoeten. Met een kop thee, tijdens een wandeling of online'. 


Neem contact op

Neem contact op met Marjolein Ploegman