Welkom bij Marjolein Ploegman

Besluitvorming waarbij
iedere stem geldt

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Sociocratie: beslissen binnen kringen

Het mooie van de sociocratie is dat je niet bezig bent met voors en tegens of discussie, maar dat je luistert naar elkaars ideeën en meningen en op je beurt wacht tot jij weer mag praten. Zo kunnen er een aantal verdiepende rondes plaatsvinden waardoor ook hele nieuwe gezichtspunten kunnen ontstaan. Wij noemen dat: 'bouwen in het midden'. Op een gegeven moment is er genoeg gezegd en komt het definitieve voorstel tevoorschijn.

 Screenshot 2022-08-18 17.11.32

 

De schoolkring

De schoolkring heeft vele subkringen, onder andere de bemiddelingskring, de ICT-kring, de dierenkring, de tuinkring, de stafbeleidskring, en de intakekring. In veel van deze kringen vervullen studenten de rol van voorzitter en notulist. De kringen kunnen naar behoefte ontstaan en opgeheven worden. Alle kringen hebben een eigen doel, mandaat, verantwoordelijkheid en budget.

 

De belangrijkste kring die vormgeeft aan de dagelijkse inrichting van het onderwijs is de schoolkring. De kring die zorgdraagt voor de handhaving van de regels en afspraken heet de bemiddelingskring.

“Medeverantwoordelijkheid voor het overbruggen van verschillen"

 

 

 

Elk argument telt De SKM combineert hiërarchie en zelforganisatie, zodat je de vruchten plukt van beide. Sleutel hiertoe is gelijkwaardigheid bij de besluitvorming: elk argument telt. In het veilige klimaat dat je zo schept, ontstaat een sterk gevoel van medeverantwoordelijkheid voor het overbruggen van verschillen: je neemt slimmere besluiten. Sinds 1978 helpt het Sociocratisch Centrum organisaties deze unieke sociale innovatie te gebruiken.

'Op zoek naar een unieke oplossing voor een uniek vraagstuk? Laten we elkaar ontmoeten. Met een kop thee, tijdens een wandeling of online'. 


Neem contact op

Neem contact op met Marjolein Ploegman